BÆRUM BASKET

BÆRUM BASKET

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Bærum Basket i møterommet i 2. etg i BIP onsdag 6. desember kl. 18. Møtet holdes etter pålegg fra Akershus Idrettskrets. Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Valg av varamedlem i styret
  2. Valg av valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem
  3. Valg av to revisorer
  4. Fastsettelse av lov for Bærum Basket (basert på Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag)

Forslag til kandidater vil bli fremlagt under møtet.

NIFs lovnorm for idrettslag finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/

Medlemmer som har fylt 15 år og har oppfylt sine medlemsforpliktelser har stemmerett og er valgbare på årsmøtet.Velkommen!

 

Anita Holan

styreleder