Som tidligere informert om avholdes årsmøtet i Bærum Basket tirsdag 8. juni 2021 kl. 19:00 via Teams. Dagsorden og saksdokumenter finnes nå på vår Download-side.  

Valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut før årsmøtet. For deltakelse, send mail til – vi vil deretter sende ut møtelink senest mandag 7. juni.

Vi håper mange vil delta!

Styret i Bærum Basket