ÅRSMØTE I BÆRUM BASKET

mandag 12. mars 2018 kl 18.00, Bærum Idrettspark

DAGSORDEN

  1. Valg av dirigent, referent og person til å signere protokollen sammen med referenten
  2. Gjennomgang av årsberetning 
  3. Regnskap
  4. Valg
  5. Innkomne saker