Franzefoss

Franzefoss leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer. Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål.

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig, god måte. Lokalmiljøene hvor de er etablert skal oppleve bedriften som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning.

 

Vest Helse

Vi har gjennom de siste ti årene knyttet til oss høyt kvalifisert helsepersonell. Vår visjon er å forbli et ledende tverrfaglig kompetansesenter for muskel-skjelettlidelser i Oslo vest og Bærum.

Helsepersonellet ved Vest helse samarbeider nært og har arbeidet tverraglig i mange år. På bakgrunn av dette samarbeidet har vi etablert en felles plattform i undersøkelsen og kartleggingen av pasienter med plager fra muskel-skjelett og nervesystemet. Våre helsearbeidere gjennomgår kontinuerlig kursing og etterutdanning. I tillegg holder vi månedlige tverrfalgige fagmøter hvor vi evaluerer praksisen og tjenestene vi leverer pasientene våre.

I treningssenteret vektlegges kvalitet og treningsglede. Samtlige instruktører har helsefaglig bakgrunn i tillegg til erfaring og etterutdanning innen personlig trening. På denne måten sikres pasienter og medlemmer trygghet og kvalitet! Alle medlemmer får satt opp program og følges opp etter ønske og behov.

 

Lefdal Installasjon

Lefdal lnstallasjon er en ledende installasjonsbedrift Oslo og Akershus med betydelig kompetanse og bredt leveringsspekter innen elektro, tele/data og sikkerhet.

Som totalleverandør utfører vi alle typer sterk – og svakstrømsinstallasjoner til nærings- og offentlige bygg, boliger og leiligheter. Utførelsene varierer fra mindre serviceoppdrag og enkeltinstallasjoner til omfattende prosjekter og langsiktige serviceavtaler.

Hovedkontoret ligger i Bærum med avdelingskontor i Oslo.

 

NTG - Norges Toppidrettsgymnas

NTG bidrar til at utøvere i løpet av sin karriere tar medaljer i internasjonale mesterskap, kvalifiserer seg til ønskede høyere studier, og utvikler gode holdninger. 

Hos oss får eleven individuell, helhetlig oppfølging på skole og på trening. Vi utvikler ansvarsbevisste og handlingsorienterte toppidrettsutøvere.

ÆRLIGHET, RESPEKT og ENTUSIASME gjenspeiles i alt vi foretar oss.

Velkommen til oss!